шаблоны joomla

Print

Eiland en bevolking


Het eiland Gili Gede (vertaald: het grote kleine eiland) is in 6 uur rond te lopen. Er is een soort wandelpad en er is geen gemotoriseerd verkeer, behalve dan de boten over het water. Vier wat grotere dorpen en nog eens vier kleinere vissersgehuchten herbergen samen 1500 bewoners. Er is een school waar 200 leerlingen van zes tot veertien jaar basisonderwijs en twee jaar vervolgonderwijs kunnen volgen. Het niveau op de school is laag en de middelen zijn beperkt. Veel onderwijzers werken op vrijwillige basis, er is sprake van een hoofdonderwijzer en een tweetal andere bevoegde leerkrachten.

Ook heeft het eiland sinds kort (2011) een gezondheidspost waar met name regelmatig consultatie en controle plaats vindt ten behoeve van de gezondheid van zwangere vrouwen en jonge kinderen.

De meeste bewoners leven van de visvangst, parelvisserij, kleine nering en publiek bootvervoer van en naar het vaste land. In de toekomst zal een groot deel ook een bestaan kunnen vinden in het toerisme door werk in hotels en restaurants, duikbedrijven en boot c.q. snorkelexcursies. Voor de jonge vrouwen is tot nu toe nauwelijks werk te vinden, men trouwt dan ook jong en leeft van een laag inkomen.

Van land- en tuinbouw is vanwege het tekort aan zoet water nauwelijks sprake, wel ziet men bananen- en cashewbomen, veel geiten en een handvol koeien. En in de regentijd wordt cassave , mais en pinda’s verbouwd, wat voor die tijd soms al is opgegeten door de geiten.

Verontrustend is sinds een aantal jaren de goudwinning op het vasteland waarin veel bewoners hun heil hebben gezocht. Reeds honderden hebben daarbij het leven gelaten en voor de toekomst houden we ons hart vast over de gevolgen van goudwinning voor de kwaliteit van het bronwater, het zeewater en de visstand.

De bewoners zijn overwegend islamitisch met een animistische  inslag, waarbij nog vele oude Sasakgebruiken en -rituelen in ere worden gehouden. De bewoners van Gili Gede zijn open, nieuwsgierig en vriendelijk naar de toeristen die hun eiland bezoeken. En iedereen wil graag Engels leren….!

Het eiland wordt bestuurd door een kepala dessa (hoofd van het eiland) bijgestaan door kepala dusuns (hoofden van de kleine dorpen).